Software

Registratie buitenlesselijke activiteiten Dit programma is bedoeld voor het organiseren en administreren van buitenlesselijke activiteiten. Bijgewoonde cursussen leveren punten op. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor cursussen en zien voor welke cursussen ze zich hebben ingeschreven. Docenten krijgen overzicht in wie zich voor hun curusussen hebben ingeschreven. Mentoren krijgen overzicht over de cursussen waarvoor hun mentorleerlingen zich hebben ingeschreven. Het programma biedt uitgebreide mogelijkheden om allerlei overzichten af te drukken.
Absentie bijhouden Registratieprogramma voor het bijhouden van absenten

Boeken

Programmeren in VB.NET community met databases Dit boek is bedoeld voor degenen die al een beetje kunnen programmeren en zich willen gaan bezighouden met het programmeren met databases. Stap voor stap en ondersteund door veel afbeeldingen wordt met veel voorbeelden ingegaan op veel aspecten van het programmeren in VB.NET 2015 community met databases. Een katern met inhoudsopgave, de eerste drie hoofdstukken en een oefendatabase vindt u op de pagina Downloads.

Cursussen

Programmeren in Visual Basic.NET Beginnerscursus programmeren in Visual Basic.NET
Programmeren in Visual Basic.NET met databases Leren programmeren in Visual Basic.NET met gebruik van ACCESS en MySQL databases
Programmeren in VB.Net Beginnerscursus programmeren in VB.Net
Programmeren in VB community 2015 Beginnerscursus programmeren in VB community 2015
Programmeren in VB.Net community met databases Leren programmeren in VB.NET community met gebruik van ACCESS en MySQL databases
Kosten van een cursus. Een dagdeel kost 200 euro exclusief eventuele reiskosten.
Onder een dagdeel wordt verstaan:
's Morgens van 9.00 - 12.00 uur
's Middags van 13.00 - 16.00 uur
's Avonds van 19.00 - 22.00 uur