logo kinn

Kenniscentrum voor Informaticadocenten in Noord Nederland


StudiedagenBeste Collega’ s

Op donderdag 22 november 2012 organiseert het KINN weer haar jaarlijkse studiedag. De plaats is ditmaal het Drachtster Lyceum te Drachten. Ook dit keer hebben we weer een programma waarvan we denken dat het zeer aantrekkelijk is.


De kosten voor deze studiedag, inclusief lunch en CD/DVD met studiemateriaal, bedragen 85 euro. U kunt zich tot en met vrijdag 16 november aanmelden via email; kenniscentrumnn@yahoo.com of via de KINNwebsite; www.kenniscentrumnn.nl. De agenda voor de studiedag vindt u hieronder.
Wij hopen u op 22 november te zien.

Chris Alberda,
Evert Kok,
René Velthausz.

Het nieuwe boek van Evert Kok en René Velthausz getiteld Programmeren in Visual Baisc 2008 met databases is uit. Voor meer informatie klik op www.frinop.nl

De studiedag vindt plaats in het Drachtster Lyceum te Drachten.

Dr Lyceum


Voorlopige agenda studiedag KINN 22 november 2012.

09.30 - 09.50 Aankomst en ontvangst met koffie
09.50 - 10.00 Opening.
10.00 - 11.00 Inleiding Blue Ray Speler.
11.00 - 11.15 Koffie.
11.15 - 12.30 Vervolg Blue Ray Speler.
12.30 - 13.30 Lunch.
13.30 - 14.15 Hacken.
14.15 - 14.30 Thee.
14.30 - 15.00 Vervolg Hacken.
15.00 Afsluiting.