logo kinn

Kenniscentrum Informaticadocenten in Noord Nederland

Studiedag 2009Datum: Donderdag 19 novemberPlaats:Het Drachtster Lyceum
Javascript


Het gebruik van javascript bij websites.
Wat is er voor geschikt lesmateriaal.


Amaya

Notepad++

w3.org

Nieuw

inEnUitvoer.js

drlyc.jpg
2. Hot potatoes.Het maken van geschikt lesmateriaal met behulp van hot potatoes
Hoe wordt er gebruik gemaakt van javascript ?hot potatoes